Praktisch

Praktisch

– Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 18u30. In de zomer sluiten wij tijdens de twee laatste weken van juli + de eerste week van augustus. Tussen Kerstdag en Nieuwjaar is het kinderdagverblijf eveneens gesloten.

– Vrijblijvend kan steeds contact opgenomen worden voor info en rondleiding.  Definitieve inschrijving kan enkel tijdens een persoonlijk bezoek aan het kinderdagverblijf waarbij de startdatum van de opvang en het opvangplan (gereserveerde dagen) worden vastgelegd.  Een minimum aanwezigheid van 3 d/ week is een voorwaarde bij inschrijving.

Voor vrijblijvende rondleiding , beschikbaarheid van plaats  of inschrijving maakt u een afspraak met de verantwoordelijke hetzij telefonisch of per mail.

– Ons kinderdagverblijf heeft een grotere opvangcapaciteit voor peuters . Indien gewenst kunnen gezinnen die niet meer in onze babyafdeling terecht kunnen, zich reeds inschrijven op de wachtlijst voor een opvangplaats vanaf de peuterleeftijd.

– Financieel:

  • U betaalt een inkomensgerelateerde gezinsbijdrage op basis van het attest “inkomenstarief” te bekomen op de website van Kind en Gezin. Zonder inkomensattest kan de opvang niet starten.
  • Het opvangplan dat overeengekomen werd is bindend voor beide partijen. Voor de gereserveerde dagen wordt steeds het inkomenstarief aangerekend ook bij afwezigheid van jouw kind.
  • Ouders hebben recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor niet moet betaald worden:
    – 25 respijtdagen per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan ongeacht de reden van de afwezigheid . Als er geen voltijds opvangplan is wordt dit aantal dagen verhoudingsgewijs verminderd.

-bij langdurige ziekte , gestaafd door een doktersattest met vermelding dat jouw kind minstens een volledige week niet naar het kinderdagverblijf mag komen.

  • Bijkomende vergoedingen voor  supplement luiers:
  • volledige aanwezigheidsdag:  € 1.50
  • halve aanwezigheidsdag: €0.75

Bij zindelijkheidstraining: €0.30

– Administratiekost: per maand en per gezin: €2.00

– Maaltijdsupplement bij niet tijdig verwittigdeafwezigheid: €2.50

– Waarborg toegangsbadges per stuk: €10.00

– Niet respecteren van de opzegtermijn: bedrag van 1 week verblijf volgens overeengekomen opvangplan.