CERA

Bekendmaking realisatie projectaanvraag Cera:

“Dromen over veilig slapen van kinderen waar maken!”

Dank zij de financiële steun van Cera hebben wij in 02/2018 in de slaapruimten van onze babyafdeling cameratoezicht met geluidsopname kunnen installeren.
Wij zijn heel blij met deze realisatie en ervaren nu reeds de meerwaarde.
Het cameratoezicht vervangt het actief toezicht niet maar bevordert in hoge mate de garantie op veilig slapen van alle kinderen. Bovendien is camerabewaking een bijkomend hulpmiddel om in onze werking het vertrouwen van de ouders en het personeel positief te beïnvloeden!