Algemene informatie

Het kinderdagverlijf ‘De Steijgertjes‘ is een door Kind en Gezin gesubsidieerde dagopvang met een vergunning voor 45 kinderen. Conform de reglementering van Kind en Gezin willen wij een kwaliteitsvolle dagopvang aanbieden aan jonge kinderen. Het belang van het kind staat hierbij centraal. Wederzijds overleg en samenwerking met de ouders is een belangrijk aandachtspunt in onze werking.

Het kinderdagverblijf heeft zich steeds gericht naar de opvang van kinderen met ontwikkelingsstoornissen en handicaps en dit maakt ons wat uniek. Deze zorgenkindjes worden samen met “normaal” ontwikkelende kinderen opgevoed om een zo optimaal mogelijke integratie te bekomen. De kinderen die extra begeleiding nodig hebben worden gevolgd door het multidisciplinair team van de dienst voor Vroegrevalidatie in het nabij gelegen Centrum voor Ambulante Revalidatie “De Steijger”.

De kinderen worden ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen :

– de baby-afdeling voor de allerkleinsten tot ongeveer de leeftijd van 17 maanden.

– de peuterafdeling voor onze peuters tot wanneer zij de grote stap naar school maken.

De zorgkinderen (max 12) worden volgens individuele noden verdeeld over beide groepen.