Kinderdagverblijf De Steijgertjes

Het kinderdagverlijf 'De Steijgertjes' is een door Kind en Gezin gesubsidieerde dagopvang met een vergunning voor 45 kinderen. Conform de reglementering van Kind & Gezin biedt ons kinderdagverblijf:
  • Een kwaliteitsvolle dagopvang van in 2 leefgroepen.
  • In het bijzonder een inclusieve dagopvang van kinderen met een ontwikkelingsprobleem op voorwaarde dat zij in aanmerking komen voor een multidisciplinaire revalidatie. Het therapeutisch aanbod wordt gerealiseerd door de "Dienst Vroegrevalidatie" die deel uitmaakt van het Centrum voor Ambulante Revalidatie "De Steijger".